Zij van hem

Mijn leven met een man in een vlekkenpak

HOE BELANGRIJK IS VEILIGHEID & VRIJHEID VOOR JOU?

8 reacties

Veiligheid en vrijheid zijn vaak voor ons als Westerlingen, geboren als generaties na de Tweede Wereldoorlog, vage begrippen waarvan de impact soms lastig te begrijpen is. Begrippen waarvan wij de grenzen niet of nauwelijks kennen, niet tastbaar en vaak een ‘ver van mijn bed’-show, omdat wij de harde realiteit van een bedreiging van onze veiligheid en vrijheid niet kennen.

Wij zijn gewend om te dragen wat we willen zonder extreme beperkingen vanuit de regering of de mensen uit onze directe omgeving, ons te uiten binnen de ruime sociale grenzen van onze cultuur, maar ook om met de goede baan die wij hebben producten vanuit heel de wereld aan te schaffen, vaak voor een zo laag mogelijke prijs.

Deze wezenlijke elementen, waardoor wij het leven kunnen leiden zoals wij willen en gewend zijn, worden vaak (ook door mij) als vanzelfsprekend ervaren, maar zijn dit niet. Veiligheid is de fundering van onze vrijheid, en beiden zijn essentiële voorwaarden welke ons de ruimte geven en de mogelijkheid bieden om op deze manier te leven.

Voor deze veiligheid en vrijheid zet o.a. mijn man in zijn vlekkenpak zich in, samen met al zijn collega’s van verschillende krijgsmachtonderdelen. En dit doen zij niet alleen hier in Nederland, maar ook tijdens missies buiten onze landsgrenzen. Hoe meer ik een kijkje krijg in deze wereld van camouflage en vooral mensen die met passie hun werk uitvoeren, des te meer ik mij verbaas over de keuzes die ‘wij’ als Nederland maken.

Het lijkt wel de trend om die ‘ver van ons bed’-show gewoon uit te zetten met de knop op onze tv, in het kader van: wat niet weet, wat niet deert. Maar op welke manier hebben de conflicten in landen duizenden kilometers van ons verwijderd invloed op onze veiligheid en vrijheid? En wat zijn wij bereid om hier voor in te leveren? De mogelijke dreiging van conflicten en de noodzaak van inzet niet direct voor onszelf lijkt maar moeilijk tot ons door te dringen en lijkt ons enkel te bereiken wanneer een escalatie ons perfecte leven binnendringt. Wanneer we opgeschrikt worden door geweld binnen onze comfort-zone, binnen ons persoonlijk kader.

Als het gaat om de inzet van defensie, dan gaat het vooral om het eigen hachje en ‘hebben we niks te zoeken in landen als Afghanistan, Irak en ga zo maar door’, want daar merken we niet direct iets van. Zo ontstond bij de vermissing van twee jonge broertjes al snel de roep om de inzet van een F-16 om mee te zoeken naar de jongetjes, maar dat deze zelfde F-16 ook een rol speelt bij het realiseren van veiligheid en vrijheid van vele kinderen in een land als Afghanistan wordt snel vergeten. Alle beelden die tijdens het journaal langskomen van oorlogen in landen een halve wereld van ons verwijderd vinden we verschrikkelijk en het liefst willen we er wat aan doen, totdat het ons allemaal raakt in de portemonnee of totdat ‘onze jongens’ niet allemaal veilig thuis komen. En dan heb ik het enkel nog over de fysieke dreiging door regeringen en groeperingen die mogelijk onze veiligheid en vrijheid aan kunnen tasten. Dat wij onder andere door het continue in stand houden van een veilig luchtruim, veilige wateren en bewaking van onze landsgrenzen, in binnen- en buitenland onze handel kunnen exporteren én importeren waardoor onze economie gestimuleerd wordt, wordt als vanzelfsprekend ervaren, want we weten niet (meer) beter.

Wat is de prijs die wij willen betalen voor onze veiligheid en vrijheid? Hoe ver van je bed moet het zijn, of eigenlijk: hoe dichtbij moet het komen, voordat wij keuzes gaan maken die zorgen dat deze elementen gewaarborgd blijven? Natuurlijk is het belangrijk dat oma de juiste zorg krijgt, evenals je kinderen en jijzelf. Maar laten we elk aspect ook in perspectief brengen. Welke fundamentele elementen zijn benodigd voor het leven wat we voor ons allen wensen? Wat zijn niet alleen de gevolgen op korte termijn, maar hoe ziet de lange termijn-aanpak er uit? Als wij nu investeren in de krijgsmacht, wat brengt dat ons bijvoorbeeld op den duur, en hoe ziet de toekomst er uit als we juist hier gaan snijden? Als wij juist daar willen bezuinigen, dan vraagt dit ook iets van ons, dan moeten wij daar iets voor inleveren. Hoe zit het bijvoorbeeld met onze zelfredzaamheid versus de afhankelijkheid van anderen landen mocht er een conflict ontstaan. Een afhankelijkheid welke we juist niet lijken te willen als de Nederlandse burger gevraagd wordt naar bijvoorbeeld Europa, met daarin ook de impopulaire Euro.

In deze tijden van economische crisis, waarin bijna iedereen de bezuinigingen in eigen portemonnee voelt, is het denk ik een natuurlijk proces om datgene wat dicht bij jou staat, wat jou raakt, te willen beschermen. Hiermee kunnen wij ons relateren en emotioneel inleven. Begrippen zoals veiligheid en vrijheid liggen vaak niet in ons persoonlijk referentiekader en staan niet bovenaan ons prioriteiten-lijstje. Maar is dit terecht? Zijn dit juist niet de voorwaarden die de mogelijkheden en voorrechten scheppen zoals wij die hier in Nederland ervaren?

Van de verhoging van het dreigingsniveau voor Nederland naar code ‘Oranje’, eerder dit jaar in maart, merken wij als burger niks, mede door al die mannen en vrouwen van veiligheidsdiensten en defensie die onze veiligheid en vrijheid bewaken en vooral ook bewaren. Met de alsmaar aanhoudende bezuinigingen bij defensie moeten wij ons denk ik afvragen: Welke ambities hebben wij als Nederland en kunnen wij daar aan voldoen, niet enkel in materieel, maar ook in personeel? En welke lessen kunnen wij leren uit het verleden? Want je kunt wel snijden in defensie, maar het is in mijn ogen onprofessioneel en onrealistisch om dezelfde ambities te behouden en dezelfde taken uit te voeren met minder personeel en minder (goed) materieel.

Welke keuze er ook gemaakt wordt, door de Nederlandse burger én regering, het komt in mijn ogen allemaal terug op die ene vraag: Hoe belangrijk is veiligheid en vrijheid  voor jou?

En ondertussen ben ik trots op mijn lief, die in dat vlekkenpak met al zijn hardwerkende collega’s een bijdrage levert aan mijn veiligheid en mijn vrijheid. Zij zorgen er mede voor dat ik elke avond met een gerust hart kan gaan slapen in mijn warme bed en dat ik de vrijheid heb om mijzelf te uiten, bijvoorbeeld op dit blog. Zij dragen hun steentje bij aan het scheppen van de voorwaarden voor een rijk leven, in de breedste zin van het woord.
flat,550x550,075,f
[Bron Afbeelding]

Advertenties

8 thoughts on “HOE BELANGRIJK IS VEILIGHEID & VRIJHEID VOOR JOU?

 1. We denken inderdaad niet meer na over onze vrijheid en wat dat eigenlijk betekent. We nemen het voor lief. En ja er zijn veel mensen die zich er ver van ons vandaan voor inzetten en niet alleen voor onze vrijheid maar ook voor de mensen daar. En hoewel ik dit werk echt applaudiseer en er op een bepaalde manier dankbaar voor ben, vind ik aan de andere kant ook weer dat juist de oorlog en de vrede en veiligheid waar nu voor gevochten wordt eigenlijk begonnen is onder valse voorwendselen en “niet nodig was geweest”. Even tussen aanhalingstekens want de mensen daar leefden nogal in onderdrukking en voor hen was het nodig.

  We zouden er dus vaker bij stil moeten staan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar staan we er bij stil dat we onze vrijheid ook aan de mensen die in de tweede wereldoorlog voor ons gevochten hebben, te danken hebben? Ik denk dat er vrij weinig mensen zijn die er bij stil staan behalve op de dagen dat het verwacht wordt zoals de herdenkingsdagen. Eigenlijk is dit dus van alle tijden en niet alleen van nu.

  Bezuinigen op de mensen in defensie is, net als bezuiningen in het onderwijs en de zorg, in mijn ogen niet slim, zeker gezien de toestand in de wereld. Maar laten we wel wezen, ook de bedragen die uitgegeven worden voor nieuwe vliegtuigen zoals de JSF zijn wel heel er hoog, maar zijn ze nodig? Ik las ergens dat die vliegtuigen toch niet zo goed waren als gedacht, dan hadden ze mijn inziens op dat soort punten best kunnen bezuinigen..

  Het is dus niet zo zwart wit, ja ik ben dankbaar voor mijn vrijheid, ja ik waardeer de inzet van onze defensie, maar ja er kan ook bij defensie op punten bezuinigd worden. Er is dus een heel grijs gebied.

  • Leuk om te lezen dat je er over nagedacht hebt. Dat vind ik echt super! De grijze gebieden zullen er altijd zijn (en niet enkel bij dit onderwerp) en niet alles is zwart-wit, maar ik hoop dat men soms ook even stil staat bij de berichtgeving die op ons afkomt en kritisch durft te kijken naar bepaalde problematiek.
   Jouw tweede alinea is precies wat ik ook naar voren probeer te brengen. En dat ik denk dat we juist van de toen gemaakte keuzes kunnen leren. In dat kader is het ook interessant om dit te lezen: http://bit.ly/15rOT1N. Opvallend om te lezen dat er zeker ook nu overeenkomsten zijn met Nederland en haar krijgsmacht kort voor de Tweede Wereldoorlog.

   Treffend dat je het gedeelte van ‘valse voorwendselen’, zoals jij ze omschrijft, aanhaalt. Hierover had ik in eerste instantie nog een kleine alinea geschreven, maar heb deze later toch geschrapt. De strekking van het verhaal was dat ik mij nogal verbaasd heb over de verontwaardiging en schok die de Nederlandse burger bleek te ervaren toen men ‘er achter kwam’ dat er in Afghanistan ook gevochten werd en niet enkel opgebouwd. Dat verandering altijd weerstand oproept was men voor het gemak vergeten, leek het wel. Ik vraag mij af omdat dit is omdat wij het niet willen zien (oogkleppen) of te lui zijn om zelf na te denken.
   De politieke kwestie in deze van wel of niet ingrijpen en Amerika steunen is denk ik één die wij moeilijk kunnen bevatten. De relatie tussen beide landen is denk ik zo complex en de gevolgen van keuzes zo verregaand dat een echt oordeel van goed en fout hier (zeker als burger met niet alle feiten op tafel) lastig te maken is. Ik ben blij dat ik in ieder geval deze keuze niet hoefde te maken.

   Interessant vind ik dat in ‘discussies’ over bezuinigingen bij defensie altijd de JSF naar voren komt. Zonder deze direct aan te halen past deze kwestie zeker in mijn verhaal over de ambities van Nederland en de Nederlandse krijgsmacht. Wat ik opvallend vind is dat berichtgeving in de media over deze straaljager vooral op de (extra) kosten is gericht en niet op de functionaliteit en kwaliteit, en de toegevoegde waarde voor onze lucht- en dus ook krijgsmacht. Enkel de geldelijke waarden lijken de stemming van voor of tegen te beïnvloeden en niet de kwaliteiten en mogelijkheden die een dergelijk toestel met zich mee zou kunnen brengen. En om eerlijk te zijn? Zoals jij omschrijft, zo zou ik het 1.5 jaar terug ook beschreven kunnen hebben, totdat ik er meer over te weten kwam en niet enkel de geldstroom in beeld kreeg, maar ook de mogelijkheden van verbeteringen ten opzichte van de steeds meer beperkte mogelijkheden van het huidige product.

   Er is nog geen besluit genomen over het product wat ‘wij’ als Nederland uiteindelijk wel of niet aanschaffen, maar beide kanten op heeft dit gevolgen voor onze ambitie als krijgsmacht. Denk hierbij aan de rol die wij willen spelen bij conflicten, de bescherming van ons eigen luchtruim (en de waarde hiervan!) en ook in welke mate wij de mogelijkheid hebben om ons überhaupt te verdedigen tegen landen die wel de innovatie en techniek omarmen.
   Daarnaast denk ik dat de kosten ook niet altijd in het juiste perspectief worden weggezet. Dit is misschien te vergelijken met een auto. Een auto kost relatief veel in aanschaf, maar de duur en mate van gebruik is daar ook naar en maakt dat deze kosten niet opwegen tegen de baten van dit product. Zo is dat natuurlijk ook in dit geval. Nu zullen er relatief veel kosten worden gemaakt om tot aanschaf over te gaan, maar het biedt wel een product waar Nederland de komende x-aantal jaar vooruit kan.
   Een oldtimer op zijn beurt zal op den duur meer en meer gaan kosten aan onderhoud (personeel en materieel) dan een nieuw type auto. En van dit nieuwe type dalen de kosten al sneller wanneer samen met jou nog een heel aantal mensen deze auto aanschaffen, dan wanneer jij alleen of misschien met een enkele andere partner, voor een ander nieuw model gaat. Met deze auto wil je tenslotte de komende jaren mee, maar de kosten van verbetering van jouw product schieten omhoog wanneer je deze niet kan delen met andere eigenaren. Deze kosten zie je uiteindelijk op de rekening terug, bovenop de aanschafkosten. En het totaal zal in het laatste geval waarschijnlijk ver boven de rest uitsteken, al is de aanschaf misschien het goedkoopst.
   Tevens is al tweemaal een kandidatenvergelijking opgemaakt (2001 & 2008)om te kijken welk toestel in kwaliteiten en kosten de beste aanschaf zouden zijn voor de Nederlandse krijgsmacht met haar ambities . Ik denk dat we nu niet moeten blijven dralen en keer op keer een nieuw onderzoek moeten doen en rapport moeten opmaken, maar eens zeggen: we gaan deze kant op, we maken deze keuze, punt. Na productvergelijking en onderzoek naar de beste smartphone voor mijn wensen en gebruik ga ik ook niet bij aanschaf van een abonnement waarin deze verwerkt zit keer op keer opnieuw onderzoeken of deze telefoon nog steeds als beste uit de bus komt?

   Maar goed, nu gaat het mij niet specifiek over de JSF en het voor of tegen deze aanschaf zijn (we gaan wel ervaren hoe de politiek oordeelt eind dit jaar). Mijn moraal van dit verhaal? Haha. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Over ambitie en over geld. De huidige economie maakt het lastig om te investeren in iets abstracts zoals veiligheid en vrijheid, maar ik pleit er voor om niet enkel naar het kostenplaatje te kijken, maar ook naar de motivatie er achter, naar de mogelijkheden die het biedt en de lessen die we uit het verleden kunnen leren. En zijn de ambities haalbaar met de middelen (geld en personeel) die je hebt? Is het antwoord nee, dan moet er (welke kant dan ook op) een aanpassing gedaan worden.

   Ook nog interessant om te lezen in dit kader (kort stukje) is de blog van de CDS Tom Middelkoop, februari j.l., over de militaire stem: http://bit.ly/18otnPB

  • Je reactie vind ik heel goed maar het lijkt er op dat je vergeet dat op Defensie vanaf de val de Muur steeds weer fors bezuinigd is terwijl de wereld om ons heen eigenlijk gevaarlijker is geworden, geen herkenbare (potentiele) vijand meer, terrorisme, de financiële crisis met politieke onrust enz. We hebben zo langzamerhand geen geloofwaardige krijgsmacht meer ondanks de volledige inzet van het hondstrouwe en uiterst bekwame personeel.

   • Ab, ik ben me van de constante stroom aan bezuinigingen terdege bewust en merk deze in persoonlijke kring natuurlijk ook (ik zie tenslotte het werk wat mijn man in vlekkenpak moet verzetten en de gevolgen van bezuinigingen bij hem (en zijn collega’s van de verschillende krijgsmachtonderdelen) op de werkvloer). Mijn insteek is dan ook dat de Nederlandse samenleving de waarde van Defensie in gaat zien en zich er van bewust wordt dat dreigingen uit de wereld om ons heen niet stoppen bij onze landsgrenzen en ook onze welvaart, veiligheid en vrijheid in directe relatie staat met het werk wat onze krijgsmacht verricht. En ik denk, aan de hand van je reactie, dat we daar zeker op één lijn zitten.

 2. “”Opvallend om te lezen dat er zeker ook nu overeenkomsten zijn met Nederland en haar krijgsmacht kort voor de Tweede Wereldoorlog.””

  Ik werk zelf in de ouderenzorg en dit is iets wat ik regelmatig hoor. Overigens niet alleen over de krijgsmacht, ook over de economie en andere onrust in NLD.

  Goed geschreven overigens. Ik vind het jammer dat er zoveel mensen zijn die liever de kleppen over hun ogen laten.
  Zelf ben ik voor de komst van de nieuwe vliegtuigen, maar tegen het wegbezuinigen van defensie. Met een incomplete krijgsmacht sta je immers ook niet sterk.

  Suxes verder met je blog!

  Groet, Wenn

  • Hallo Wendy,
   Bedankt voor je reactie. Ik hoop dat meer mensen dit tegen-geluid laten horen.

   Ik begrijp hoe zeer alle bezuinigingen ingrijpen op het leven van ons allemaal (privé en werk), dat is bij mij natuurlijk niet anders, maar ik hoop dat de Nederlandse samenleving zich ook bewust wordt van de toegevoegde waarde & de kracht van Defensie voor onze welvaart, veiligheid en vrijheid. Dus eigenlijk voor ons dagelijks leven, zoals wij dat in vrijheid en gelijkheid kunnen ervaren.

   Nogmaals bedankt. Ik hoop dat we als samenleving op den duur een duidelijk signaal naar de politiek kunnen uitzenden. Jouw reactie draagt hier zeker aan bij.

   Groet,
   Zij van hem


 3. Verskoon ek skrywe in Afrikaans en Engels:

  Kyk gerys na die ORANJE VRIJSTAAT en ZUID-AFRIKAANISHE REPUBLIEKE en die verband met agreesie en vryheid van Onafhanklike Nasies en die jare lanke haat en pyn veroorsaak deur nalaating van Inmenging vanuit Europe – benewens BRITTANJE in die geval – tot vandag en tot in die verre toekoms het BRITTANJE leed en pyn nagelaat vir alle SUID-AFRIKANERS as gevolg van aggresiewe en selfsugtige KAAPSE KOLONIE Leiers (By name van onder andere RHODES, MILNER, KITCHENER, JAMESON en kie)…

  AS NEDERLAND en ander nasies maar net hul Professionele Verdedigings Magte toe gestuur het in die 2de Anglo Boere Oorlog, sou al die smart nooit tussen alle mense groepe van SUID-AFRIKA voorgeduur het nie – ons leef en ons leer.

  IF YOU WISH this to be in ENGLISH:

  Forgive me that I write in Afrikaans and English:

  Do have a look at the ORANJE VRIJSTAAT and ZUID-AFRIKAANICHE REPUBLIEKE and the connection with agression and freedom of Independant Nations and the many following years of hate and pain caused by the negligence of Interference from Europe – beside thatof BRITAIN in this case – untill today and into the distant future BRITAIn has leaft a legacy of suffering and pain for all SOUTH AFRICANS as a result of aggresive and selfish CAPE COLONY Leaders (By names of and amongst which where RHODES, MILNER, KITCHENER, JAMESON & co)…

  IF NEDERLAND and other nations had but sent their Professional Defence Forces during the 2nd Anglo Boer War, then all the suffering between all the people groups of SOUTH AFRICA would NEVER have continued – we live and we learn.

 4. Pingback: P-DAY | Zij van hem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s